تماس با ما : 66179437-66178047-021 | تماس ضروری: 6161403-0990| info@nilokala.com

لوازم آزمایشگاهی

//لوازم آزمایشگاهی

کلیه محصولات مرتبط با لوازم آزمایشگاهی شامل: انواع میکروسکوپ ، استریو میکروسکوپ (لوپ) ، لام خام ، لام جانوری و گیاهی ، انواع دماسنج ، انواع رطوبت سنج ، ترازو و سایر لوازم مرتبط در این بخش درج میشوند.